Varausehdot
Kirjakkalan Ruukkikylä, alempana Kirjakkalan Ruukkikylä, noudattaa varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Kirjakkalan Ruukkikylällä on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.
Tiloja voi välittää myös muu elinkeinonharjoittaja kuin Kirjakkalan Ruukkikylä. Tällöin varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa noudatetaan elinkeinonharjoittajan omassa toiminnassaan soveltamia ehtoja.
Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakaalle voidaan lähettää lasku, joka pitää maksaa 7 vrk ennen aiottua yöpymistä.
Mikäli varaus tehdään yli 48 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, ennakkomaksun suuruus on 30% vuokrahinnasta. Ennakkomaksu on suoritettava 7 vrk kuluessa varaushetkestä.Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Kirjakkalan Ruukkikylä on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.
Jos asiakas haluaa muuttaa vuokra-aikaa, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Peruutusehdot ryhmät ja 3 huonetta tai enemmän varanneet
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa 28 vrk tai enemmän, ei maksua ole.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vuorokautta, peritään varauksesta ennakkomaksu.Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50% vuokrahinnasta.Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöön on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko hinta.

Peruutusehdot 1-2 huonetta varanneille
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöön on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko hinta.
Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin mahdollisuus saada maksamansa vuokra takaisin omasta matkavakuutuksestaan.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi Kirjakkalan Ruukkikylä irtisanoa vuokrasopimuksen, jolloin irtisanomisesta on mahdollisimman pian ilmoitettava kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Kirjakkalan Ruukkikylä voi irtisanoa vuokrasopimuksen myös ilman perusteluja, jos varausta ei ole kokonaan maksettu, vaikka varausmaksu on suoritettu. Irtisanomisesta on mahdollisimman pian ilmoitettava kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata

Majoittautuminen
Asiakas on velvollinen esittämään maksukuitit kokonaan suoritetusta varauksesta Kirjakkalan Ruukkikylän vastaanotossa.

Oleskelu kohteessa
Asiakkaalla on vuokra-aikana oleskeluoikeus Kirjakkalan Ruukkikylässä ja sen varustukseen sekä pihapiiriin. Henkilömäärä on ilmoitettava kohdetta varattaessa.
Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 15 lähtöpäivään klo 12 saakka.
Lemmikkieläimet ovat sallittuja ellei kohdekuvauksessa ole muuta mainittu. Lemmikit eivät saa oleskella vuoteissa tai huonekaluilla.Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut Kirjakkalan Ruukkikylässä, sen irtaimistolle tai pihapiirille.

Valitukset
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua Kirjakkalan Ruukkikylän henkilökunnalle. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää 7 pv kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti osoitteella: asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi.
Kirjakkalan Ruukkikylä varaa valitusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. Jos asiakas ja Kirjakkalan Ruukkikylä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Muuta huomioitavaa
Kirjakkalan Ruukkikylä ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, eläimistä, kasveista, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Henkilötietojen rekisteröinti ja luovutus
Kirjakkalan Ruukkikylän asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Kirjakkalan Ruukkikylän asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Kirjakkalan Ruukkikylällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon osoitetietojen käyttämiseen edellä mainittuun tarkoitukseen voi ilmoittaa joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi tai soittamalla numeroon puh. 044-5446114.